Google 在悄悄的改变 看不懂的东西

Share

    自从上次google取消了搜索建议之后,它就一直在改变,同时还赢藏了我们所不知道的很多结果。
                                                                                      一词记之曰:河蟹
    今天再次发现,在常用的功能里面,加上了 问答» 来吧»,看来他是找到了在中国发展的路子了,先从我们的网民开始学起,迎合本土网名的习惯(说白了就是百度的习惯),结合国内最大的中文社区天涯,发起对百度和baiduer的攻势了。

但是,我弄不明白,怎么右上角的登录链接也没有了呢?难不成要我们记地址然后去登录?